Image
Image
Image
Image
Image

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. 

NVK medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

Når det benyttes et vaskeri som er sertifisert av NVK har kunden en garanti for at tøyet blir levert tilbake korrekt behandlet, hygienisk rent og i god stand. Våre krav til vaskeriene sikrer personalets smittevern og sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Medlemsvaskerier

AKTUELT

Invitasjon til årskonferanse og generalforsamling i Bergen
20.01.2020

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer til årskonferanse med generalforsamlinger på Hotell Terminus i Bergen sentrum 5.-7.mars 2020. 

Menova as nytt medlemsvaskeri
07.11.2019

Menova as tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskeri.

Setpro as nytt medlemsvaskeri
08.07.2019

Setpro as tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskeri.

Årskonferansen på Scandic Fornebu 2019
08.04.2019

Det ble et variert program på årskonferansen til NRV og NVK 7.-9.mars .Deltakerne fikk med seg både polarhistorie, økonomiske betraktninger om fremtiden, miljø, salg og magi - i tillegg til de sedvanlige generalforsamlingene og en flott leverandørutstilling. Vedlagt finner dere presentasjonene som ble holdt under konferansen. 

Skitne ambulanseuniformer kan spre smitte
04.04.2019

Ambulansepersonell risikerer å smitte seg selv og pasientene de frakter fordi de vasker ambulanseuniformene feil. En fersk undersøkelse viser at 23 prosent vasker uniformene hjemme.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Syndiker innhold

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no