Arbeidstilsynets faktaark - Arbeidstøy i hjemmesykepleie og sykehjem

Arbeidstilsynet publiserte i september 2013 faktaarket Arbeidstøy i hjemmesykepleie og sykehjem. Publikasjonen påpeker at arbeidstøy ikke skal vaskes hjemme med henvisning til endret risikobilde. Publikasjonen er vedlagt.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no