Høring - forslag til revisjon av bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har i samarbeid med bransjen utarbeidet forslag til revidert bransjestandard for helse. Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til post@vaskeritilsynet.no med frist 7.februar 2014.

 

Den gjeldende utgaven av bransjestandarden ble godkjent i mars 2011. Siden er den blitt benyttet som krav i alle offentlige anbudskonkurranser for vaskeritjenester, med noen få unntak.

 

Bransjestandarden har til hensikt å være veiledende både for eksterne og interne vaskeritjenester som helsetjenesten benytter. Helseinstitusjoner som omfattes av forskrift om smittevern i helsetjenesten er forpliktet til å ha infeksjonskontrollprogram, og dette skal inneholde skriftlige retningslinjer for behandling, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler. Denne bransjestandarden omhandler hvordan vaskeriene skal behandle tekstiler til helseinstitusjoner og ikke helseinstitusjonenes interne tekstilbehandling.

 

Høringsuttalelsene vil bli behandlet i arbeidsgruppen, som gjør klar den nye, reviderte bransjestandarden for godkjenning i mars 2014.

 

Forslaget til ny, revidert bransjestandard finner dere som vedlegg under. Der finner dere også høringsliste og et dokument som spesifiserer endringene fra forrige utgave.

 

Med vennlig hilsen

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

 

Jan Tore H. Gunnarsen

Daglig leder

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no