Høring - forslag til ny bransjestandard Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har i samarbeid med bransjen utarbeidet forslag til ny bransjestandard for næringsmiddel. Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til post@vaskeritilsynet.no med frist 7.februar 2014.

 

Formålet med bransjestandarden er å sikre tilfredsstillende hygienekvalitet for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy. Ved implementering og bruk av bransjestandarden skal næringsmiddelbedriften være sikret å få levert hygienisk rent næringsmiddeltøy til bruk i næringsmiddelproduksjon.

 

Næringsmiddelbedrifter har over flere år hatt sterkt fokus på kvalitetsstyring blant annet gjennom styringssystemet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). I tråd med utviklingen har arbeidsgruppen inkludert prinsippene i NS EN 14065: 2002 "Tekstiler som er behandlet i vaskeri - Kontrollsystem for biologisk forurensning". Dette medfører at vaskerier som skal behandle næringsmiddeltøy må implementere et kvalitetsstyringssystem som inkluderer risikoanalyse for å kontrollere farer som kan påvirke hygienekvaliteten på rent næringsmiddeltøy. Bransjestandarden går lengre enn NS EN 14065:2002 og inneholder mikrobiologiske grenseverdier for rent næringsmiddeltøy.

 

Høringsuttalelsene vil bli behandlet i arbeidsgruppen, som gjør klar den nye, reviderte bransjestandarden for godkjenning i mars 2014.

 

Forslaget til ny bransjestandard finner dere som vedlegg under. Der finner dere også høringsliste og et dokument som beskriver forskjellene mellom denne bransjestandarden og forslaget til revidert bransjestandard for helse -  "Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner".

 

Med vennlig hilsen

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

 

Jan Tore H. Gunnarsen

Daglig leder

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no