Invitasjon til RABC seminar på Park Inn, Gardermoen, 1.april 2014

Den nye bransjestandarden for næringsmiddeltøy inkluderer krav om et RABC styringssystem. Dette medfører at vaskerier som skal behandle næringsmiddeltøy må implementere et kvalitetsstyringssystem som inkluderer risikoanalyse for å kontrollere farer som kan påvirke hygienekvaliteten på rent næringsmiddeltøy. Seminaret vil foregå på engelsk. Påmeldingfristen er 12.februar 2014.

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har invitert Dr. Manuel Heintz fra WFK i Tyskland til å holde seminar i RABC. Dr. Manuel Heintz sertifiserer vaskerier mht. RABC for WFK i Tyskland og holder årlige seminar/workshops i RABC til bl.a. vaskeriledere, RABC-team og leverandører. 

 
RABC står for «Risk Analysis and Biocontamination Control» og er et styringssystem i henhold til NS EN 14065:2002 «Tekstiler som er behandlet i vaskeri – Kontrollsystem for biologisk forurensing».
 
 
Seminaret vil gi en god innføring i hvordan vaskeriet kan implementere systemet for å kunne bli godkjent i henhold til den nye bransjestandarden.
 
 
Vi har mulighet til kun et begrenset antall deltagere. For mer informasjon og påmelding, vennligst se vedlagt invitasjon.
 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no