Ny studie avslører risiko for arbeidsgivere når arbeidstøy vaskes hjemme

Studien som ble gjennomført av GfK i fire europeiske land, avslører flere omstendigheter som gir grunn til bekymring for arbeidsgivere. Funnene har betydning for bedrifter som stiller strenge krav til hygiene, som helseinstitusjoner, næringsmiddelbransjen og i legemiddelindustrien.

 

Et informasjonsbrev om "Hvorfor arbeidsgivere må holde kontroll med hvordan arbeidstøy blir vasket" er vedlagt. Resultatene fra GfK-undersøkelsen "Forbrukeratferd ved vask av arbeidstøy hjemme" er tilgjengelig i sin helhet på ETSAs nettsted www.textile-services.eu.

 

Studien er en bekreftelse på den informasjonen Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn gir ved undervisning av vaskeripersonell og det som er viktige krav i bransjestandarden "Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner" og den kommende bransjestandarden "Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy".

 

Arbeidstøy skal ikke vaskes hjemme, det medfører risiko for forurensning til hjemmet og det medfører risiko for forurensning til arbeidsplassen. Ingen husholdningsvaskemaskin utfører desinfiserende vask og vask av arbeidstøy hjemme medfører krysskontaminering begge veier. Mens industrivaskemaskiner programmert til 85 grader vil gi en vasketemperatur på 85 grader, vil til sammenligning en husholdningsvaskemaskin med 60 graders vaskeprogram oppnå ca. 45-53 grader. 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no