Seminar for vekst- og attføringsvaskerier og sykehjemsvaskerier

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn ønsker i samarbeid med NOPRO VEKST å invitere til seminar for vekst- og attføringsvaskerier og sykehjemsvaskerier. Seminaret er utsatt til 3.-4.juni 2014. Påmeldingfristen er 21.mai 2014.

 

 

De hygieniske kravene til tekstilbehandling er stadig økende. Deltagerne vil få en innføring vaskerihygiene og bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner».  Deltagerne skal få kjennskap til hvordan vaskeriet skal sikre hygienisk rent tøy ut til kunde (helseinstitusjonen) og sikre smittevernet for personalet iht. Arbeidstilsynets forskrift om biologiske faktorer på arbeidsplassen. Nye krav fra Arbeidstilsynet til vask av arbeidstøy til hjemmesykepleie og sykehjem vil bli belyst.

 

Bransjestandarden omfatter krav om desinfeksjon av privat beboertøy og prydtekstiler. Vi vil ha fokus på hvordan kravet kan tilfredsstilles i praksis med gjennomgang av metoder for desinfeksjon og doseringssystemer. 

 

Lilleborg Profesjonell, Kentaur, og TekstilService kommer for å presentere løsninger knyttet til de nye kravene.

 

På kvelden tirsdag 3.juni vil det  bli middag og sosial sammenkomst.

 

 

For program og påmelding, vennligst se vedlagt invitasjon.

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no