Bransjestandardene er godkjent

Den nye bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy er godkjent. Det samme er den reviderte utgaven av bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Nå kan alle laste ned bransjestandardene på vår hjemmeside - under Bransjestandarder.

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har i samarbeid med bransjen utarbeidet ny bransjestandard for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy. Denne ble formelt godkjent 14.mars 2014. Samtidig ble den reviderte utgaven av bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner formelt godkjent.

    

 

Den nye bransjestandarden for næringsmiddel inneholder krav om et system for risikoanalyse og kontroll av hygienekvalitet (RABC), tilsvarende styringssystemet HACCP i næringsmiddelbransjen. Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn vil kunne bistå i utviklingen av systemet, samt gi opplæring ved behov.

 

Vi takker for gode høringsuttalelser og ønsker dere lykke til med implementeringen av bransjestandardene.

 

Med vennlig hilsen

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

 

Jan Tore H. Gunnarsen

Daglig leder

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no