Godkjent i henhold til bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy

Nor Tekstil AS avd. Drammen er som det første vaskeriet i landet blitt godkjent i henhold til bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy:2015.

 

Det er gjennomført ekstern revisjon på vaskeriet i henhold til krav i bransjestandardens kapittel 8. Godkjenningen viser at vaskeriet har et velfungerende system for risikoanalyse og kontroll av hygienekvalitet (RABC system) og tilfredsstiller de mikrobiologiske og tekniske hygienekravene i bransjestandarden. Vaskeriet ble godkjent med beste mulige karakter; A. Godkjenningen er gyldig til 26.oktober 2018. 

 

NVK gratulerer! 

 

Hygienisk rent arbeidstøy er en grunnforutsetning for trygg matproduksjon. Tøy som benyttes i direkte kontakt med mat/og eller drikke under produksjon eller tilbereding, samt tøy som kan forurense områder der produksjon eller tilbereding av mat og/eller drikke foregår, skal ha tilfredsstillende hygienekvalitet i henhold til risikovurdering i bedriftens internkontrollsystem. Dette gjelder ikke bare for rene produksjonssteder, som i kjøtt- og fiskeindustrien, men også ved håndtering av mat i ferskvaredisker og på restauranter. Ved å stille krav om godkjenningssertifikat i henhold til denne bransjestandarden vil næringsmiddelbedrifter være sikret tilfredsstillende hygienekvalitet på næringsmiddeltøy som leveres. Næringsmiddelbedriftene må selv kreve at bransjestandarden skal tilfredsstilles gjennom sin kontrakt med vaskeriet. 

 

Les vår pressemelding her.

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no