Godkjent iht. bransjestandarden for næringsmiddeltøy

Nor Tekstil AS avd. Kristiansand er godkjent i henhold til bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy:2015.

 

Det er gjennomført ekstern revisjon på vaskeriet i henhold til krav i bransjestandardens kapittel 8. Godkjenningen viser at Nor Tekstil AS avd. Kristiansandhar et velfungerende system for risikoanalyse og kontroll av hygienekvalitet (RABC system) og tilfredsstiller de mikrobiologiske og tekniske hygienekravene i bransjestandarden. Vaskeriet ble godkjent med beste mulige karakter; A. Godkjenningen er gyldig til 17.januar 2019. 

 

Hygienisk rent arbeidstøy er en grunnforutsetning for trygg matproduksjon. Tøy som benyttes i direkte kontakt med mat/og eller drikke under produksjon eller tilbereding, samt tøy som kan forurense områder der produksjon eller tilbereding av mat og/eller drikke foregår, skal ha tilfredsstillende hygienekvalitet i henhold til risikovurdering i bedriftens internkontrollsystem. Dette gjelder ikke bare for rene produksjonssteder, som i kjøtt- og fiskeindustrien, men også ved håndtering av mat i ferskvaredisker og på restauranter. Ved å stille krav om godkjenningssertifikat i henhold til denne bransjestandarden vil næringsmiddelbedrifter være sikret tilfredsstillende hygienekvalitet på næringsmiddeltøy som leveres. Næringsmiddelbedriftene må selv kreve at bransjestandarden skal tilfredsstilles gjennom sin kontrakt med vaskeriet. 

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no