Videreutdanning i Ledelse i tekstil- og vaskeritjenester ved HiOA - høsten 2017

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr denne høsten videreutdanning i  "Ledelse i tekstil- og vaskeritjenester". Påmeldingsfrist er 22.mai 2017.

 

Studiet egner seg særlig godt for ledere i vaskeribransjen, herunder ledere av internvaskerier i helse- og omsorgsinstitusjoner, samt personer som ønsker å kvalifisere seg til lederstillinger på disse feltene eller trenger kompetansepåfyll. Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over ett semester.

 

Formålet med videreutdanningen er å bidra til at aktører knyttet til tekstil- og vaskeritjenestene ved institusjonene får økt kompetanse i å produsere tjenester i tråd med kravene i denne standarden. Videreutdanningen tilbys ved fakultet for samfunnsvitenskap.

 

Søknad om opptak kan gjøres frem til 22.mai, se: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Ledelse-av-tekstil-og-vaskeritjenester

 

Studieavgiften er på kr 20.000 i tillegg kommer kr 800 i semesteravgift og kostnader til litteratur osv. Det er behov for 25 kvalifiserte søkere for å kunne tilby videreutdanningen. 

 

Videreutdanningen gir 15 studiepoeng, og eksamensformen er en prosjekteksamen med både en individuell og gruppevis del hvor reelle problemstillinger i vaskeribransjen undersøkes og belyses opp mot teori og faglig fokus på samlingene

 

 

Fem samlinger

Videre­utdanningen er lagt opp med fem samlinger, på følgende dager og med følgende temaer:

uke 35 (30. og 31. august og 1. september 2017): tekstil­lære og -forvaltning
uke 38 (20., 21. og 22. september 2017): hygiene, smitte­vern og sikker drift av vaskeri
uke 41 (11., 12. og 13. oktober 2017): vaskeri­prosjektering
uke 44 (1., 2. og 3. november 2017): maskin­lære og vaskeri­økonomi
uke 47 (22., 23. og 24. november 2017): personal­ledelse og HMS
 
 

Bakgrunn for videre­utdanningen

Det finnes helse- og omsorgs­institusjoner i alle kommuner i Norge. Ledelsen ved disse har ansvaret for forsvarlig vask, etter­behandling og distribusjon av tekstiler benyttet ved institusjonen, herunder tøyet til dem som jobber turnus og det private tøyet til beboere som har institusjonen som sitt hjem.

 

Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er førende for alle ledd i produksjonen av rene og smittefrie tekstiler. Standarden gjelder enten helse- og omsorgs­institusjonene selv eier tekstilene, og vasken av disse og beboer­tøyet foregår i egne intern­vaskerier, eller institusjonen leier tekstiler og/eller kjøper tekstil- og vaskeri­tjenestene fra eksterne leverandører.

 

Ved spørsmål, vennligst kontakt Ellen Nygard på e-post ellen.nygard@hioa.no

 

Flyer og emneplan er vedlagt.

 

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no