2017 - Et særdeles godt år for hygiene!

2017 var et særdeles godt år for hygiene på vaskerier som kontrolleres av NVK. Vi gjennomførte mikrobiologisk kontroll av 1728 stk. pakket tøy og kun 1,7 % viste resultat over tiltaksverdi på 20 cfu/dm2 for totalkim.

 

Det innebærer at hele 98,3 % av stikkprøvene tatt av pakket tøy er innenfor tiltaksverdi. Det er noe NVK er meget godt fornøyd med. I 2016 var andelen resultat over tiltaksverdi på 2,7 %. Kontrollen brukes som en verifisering på at vaskeriets egenkontroll fungerer tilfredsstillende.

 

Kravene i bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner ble implementert på vaskeriene i 2011 og medførte blant annet:

* Kontroll av minst 10 stk. pakket tøy ved hvert kontrollbesøk av NVK.

* Krav til kontroll av kontrollpunkter som friskvann som vaskerør/vaskemaskiner tar inn til skyllingene, vann fra siste skyllekammer (vaskerør), presse (vaskerør), fuktig tøy etter vask, transportvogner, mm.

* Krav til at vaskerier med vaskerør kontroller kontrollpunkter selv gjennom ukentlig mikrobiologisk egenkontroll.

* Etter hvert har også de fleste vaskerier som bruker vaskemaskiner startet mikrobiologisk egenkontroll pga. den positive effekten man ser av dette på egen hygiene.

 

Siden 2011 har andel resultat over tiltaksverdi for pakket tøy blitt gradvis redusert fra 14,9 % i 2011 til 1,7 % i 2017. Det bør samtidig nevnes at kravet til totalkim for pakket tøy er svært strengt med 20 cfu/dm2. 

 

Totalt har NVK gjennomført mikrobiologisk kontroll 2643 kontrollpunkter i 2017 og 97,0 % av disse var innenfor tiltaksverdi. I 2016 var 94,8 % innenfor tiltaksverdi.

 

Vi gratulerer vaskeriene med meget godt arbeid i 2017!

 

 

<

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no