Kurs i Vaskeriteknikk 1 på Trigger

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer i samarbeid med Trigger Jobb til kurs i Vaskeriteknikk 1. Kurset holdes 15.-16.mars 2018. Påmeldingsfristen er 15.februar 2018.

 

Når man har ansvaret for å vaske og behandle tekstiler, er det viktig at de grunnleggende kunnskaper er på plass.  Våre kurs gir en lettfattelig og god innføring i Vaskeriteknikk. Kurset er særdeles nyttig for nye operatører, så vel som ledere, på vaskeri. Kurset er åpent for ikke-medlemmer.

 

Trigger er et barrierevaskeri som godkjent iht. bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Trigger betjener sykehjem, legevakttjeneste og åpen omsorg med vask og leie av tøy, uniformer og beboertøy. På vaskeriet vil det bli teoretisk og praktisk gjennomgang av tekstilenes vei gjennom vaskeriet fra henting til utlevering. 

 

Deltagerne skal få kjennskap til hvordan vaskeriet skal sikre smittevernet for tøy og personalet på vaskeriet. Det innebærer å sikre hygienisk rent tøy ut til kunde (helseinstitusjonen) og sikre smittevernet for personalet iht. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6  (arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer). Deltagerne får en innføring i vaskerihygiene og bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

 

Bransjestandarden omfatter krav om desinfeksjon av privat beboertøy og prydtekstiler. Kurset vil ha fokus på hvordan kravet kan tilfredsstilles i praksis med gjennomgang av metoder for desinfeksjon og krav til kontroll.

 

For mer informasjon og påmelding, vennligst se kurslisten under Kurs & Seminarer eller se invitasjon vedlagt.

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no